વરસાદનો નવો રાઉન્ડ/ આવતી કાલથી ભુક્કા કાઢશે, ગુજરાતના આ વિસ્તારો થશે પાણીથી તરબોળ – New round of rains

વરસાદનો નવો રાઉન્ડ/ આવતી કાલથી ભુક્કા કાઢશે, ગુજરાતના આ વિસ્તારો થશે પાણીથી તરબોળ – New round of rains

રાજ્યમાં ધીમે ધીમે વરસાદના ત્રીજા રાઉન્ડની અસર થવા જઈ રહી છે. ઘણા વિસ્તારોમાં હવે વરસાદી વાતાવરણ બનવા લાગશે ત્યારે ભારતના હવામાન ખાતા દ્વારા અને ગુજરાતના હવામાન કેન્દ્ર જે અમદાવાદ ખાતે સ્થિત છે તેના દ્વારા રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

ભારતીય હવામાન વિભાગની તેના આજની નવી અપડેટમાં આગાહીમાં ફેરફાર કર્યો છે જે મુજબ, આજે એટલે કે 16 જુલાઈના રોજ નવસારી, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી દમણ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર અને જુનાગઢમાં ભારે વરસાદ પડવાનો છે તો આવતી કાલે 17 જુલાઈએ નવસારી, ભાવનગર, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી, અમરેલી અને દમણમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે.

આ સિવાય 18 જુલાઈથી રાજયમાં નવા રાઉન્ડના ભાગરૂપે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં નર્મદા, ભાવનગર, તાપી, અમરેલી, વલસાડ, નવસારી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીનો સમાવેશ થાય છે. તેમજ ડાંગ, સુરત, ગીર સોમનાથ, ભરૂચ, આણંદ, ખેડા, જુનાગઢ, પોરબંદર, વડોદરા અને અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

આ પણ વાંચો: હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજથી 19 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? Ahmedabad Meteorological Center Forecast

આ ઉપરાંત, દેવભુમિ દ્વારકા, સુરત, જામનગર, નવસારી અને પોરબંદરમાં 19 જુલાઈએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે, તથા કચ્છ, વલસાડ, દમણ, સુરેન્દ્રનગર, દાદરા નગર હવેલી, અમરેલી, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, બોટાદ, અમદાવાદ, ભાવનગર, આણંદ અને ભરૂચમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

અમદાવાદના હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા આજથી 22 જુલાઈ સુધીની આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, 16થી 22 જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે.

હવામાન કેન્દ્ર અમદાવાદનું આજથી 22 જુલાઈ સુધીનું પુર્વાનુમાન

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજની આગાહી પ્રમાણે, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર, આણંદ, ખેડા, જામનગર, દેવભુમિ દ્વારકા, પોરબંદર, રાજકોટ, મોરબી, અમદાવાદ, મહેસાણા બનાસકાંઠા, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, જુનાગઢ, ગાંધીનગર અને અરવલ્લીના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ સિવાય, આજે વલસાડ, નવસારી, વડોદરા, દાદરા નગર હવેલી, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી અને ડાંગ જિલ્લાના ઘણા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધીની ગણવી.

તો આવતીકાલે 17 તારીખે રાજ્યમાં વરસાદના વિસ્તારોમાં થોડો ઘટાડો થવાનો છે હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 17 તારીખની આગાહી મુજબ, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, દાહોદ, અમદાવાદ, પંચમહાલ અને મહિસાગરના છુટાછાવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ શકે છે.

તેમજ, આવતી કાલે ભાવનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, દીવ, અમરેલી, બોટાદ, રાજકોટ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, ડાંગ, નવસારી, દાદરા નગર હવેલી, દમણ, વલસાડ, નવસારી અને તાપીના કેટલાક સ્થળોએ વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની ગણવી.

અમદાવાદના  હવામાન કેન્દ્રની 18 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, પોરબંદર, જામનગર, દેવભુમિ દ્વારકા, જુનાગઢ, ભાવનગર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, કચ્છ અને મોરબીના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે જેની શક્યના 26% થી 50% સુધીની ગણવી.

આ સિવાય 18 તારીખે મહિસાગર, અરવલ્લી, દાદરા નગર હવેલી, ખેડા, દમણ, સુરત, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, છોટાઉદેપુર, પાટણ, મહેસાણા, જુનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, દેવભુમિ દ્વારકા, વલસાડ, ડાંગ, વડોદરા, પંચમહાલ, નર્મદા, નવસારી, રાજકોટ, તાપી, આણંદ,  ગીર સોમનાથ, જામનગર, પોરબંદર, અમરેલી, મોરબી, કચ્છ, દાહોદ, દીવ અને બનાસકાંઠામાં વરસાદ પડવાનો છે, તેવી આગાહી હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવી. જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધી ગણવાની રહે.

19 તારીખે દમણ, સુરત, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, મહિસાગર, અરવલ્લી, પાટણ, મહેસાણા, જુનાગઢ, દાદરા નગર હવેલી, ખેડા, છોટાઉદેપુર,  સાબરકાંઠા, દેવભુમિ દ્વારકા, સુરેન્દ્રનગર, આણંદ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, મોરબી, કચ્છ, દાહોદ, જામનગર, ભાવનગર, વલસાડ, ડાંગ, વડોદરા, બનાસકાંઠા, નર્મદા, નવસારી, રાજકોટ, તાપી, પોરબંદર, દીવ અને પંચમહાલમાં વરસાદ પડી શકે છે જેની શક્યતાઓ 76% થી 100% સુધીની ગણવાની રહે તેવી આગાહી ગુજરાતના લોકલ હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે.

અમદાવાદ શહેરના હવામાન કેન્દ્રની 20 જુલાઈની આગાહીમાં સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, જુનાગઢ, ભાવનગર, છોટાઉદેપુર, અરવલ્લી, તાપી, પાટણ, બનાસકાંઠા, ખેડા, મહિસાગર, દાદરા નગર હવેલી, દમણ, સુરત, આણંદ, ડાંગ, પંચમહાલ, નર્મદા, દાહોદ, સાબરકાંઠા, વલસાડ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, ગીર સોમનાથ, દેવભુમિ દ્વારકા, નવસારી, વડોદરા, દીવ, પોરબંદર, રાજકોટ, કચ્છ, અમરેલી, મોરબી અને જામનગરમાં વરસાદ પડવાનો છે જેની સંભાવના 76% થી 100% સુધી ગણવાની રહે.

આગામી 21 જુલાઈએ છોટાઉદેપુર, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, અરવલ્લી, તાપી, જુનાગઢ, ભાવનગર, પાટણ, ખેડા, મહિસાગર, બનાસકાંઠા, દાદરા નગર હવેલી, સુરત, આણંદ, ડાંગ, પંચમહાલ, દમણ, નર્મદા, દાહોદ, વલસાડ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગીર સોમનાથ, નવસારી, વડોદરા, દીવ, દેવભુમિ દ્વારકા, પોરબંદર, મોરબી, જામનગર, કચ્છ, અમરેલી અને રાજકોટમાં વરસાદ પડવાનો છે, તેવી આગાહી હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવી. જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધી ગણવાની રહે.

આ સિવાય 22 તારીખે ભાવનગર, દમણ, સુરત, ગાંધીનગર, અરવલ્લી, પાટણ, મહેસાણા, જુનાગઢ, દાદરા નગર હવેલી, સાબરકાંઠા, દેવભુમિ દ્વારકા, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, છોટાઉદેપુર, આણંદ, ગીર સોમનાથ, અમદાવાદ, મહિસાગર, જામનગર, વલસાડ, ડાંગ, અમરેલી, મોરબી, દાહોદ, વડોદરા, બનાસકાંઠા, નવસારી, રાજકોટ, પંચમહાલ, તાપી, પોરબંદર, દીવ અને નર્મદામાં વરસાદ પડી શકે છે જેની શક્યતાઓ 26% થી 50% સુધીની ગણવાની રહે તેવી આગાહી ગુજરાતના લોકલ હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદ દ્વારા કરવામાં આવેલી છે.

આવી વધારે માહિતી માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

The third round of rain is gradually going to affect the state. While many areas will now experience rainy weather, the India Meteorological Department and the Gujarat Meteorological Center located at Ahmedabad have forecast rainfall in the state.

Indian Meteorological Department in its latest update today has revised the forecast as per today i.e. on July 16 Navsari, Valsad, Dadra Nagar Haveli Daman, Gir Somnath, Porbandar and Junagadh will receive heavy rain and tomorrow on July 17 Navsari, Bhavnagar, Valsad, Dadra Nagar Haveli, Amreli and Daman are also likely to receive heavy rain.

Apart from this, heavy to very heavy rains may occur in some areas from July 18 as part of a new round in the state. Which includes Narmada, Bhavnagar, Tapi, Amreli, Valsad, Navsari, Daman and Dadra Nagar Haveli. Also heavy rain may occur in Dang, Surat, Gir Somnath, Bharuch, Anand, Kheda, Junagadh, Porbandar, Vadodara and Ahmedabad.

Besides, Devbhumi Dwarka, Surat, Jamnagar, Navsari and Porbandar may receive heavy to heavy rain on July 19, and Kutch, Valsad, Daman, Surendranagar, Dadra Nagar Haveli, Amreli, Junagadh, Gir Somnath, Botad, Ahmedabad, Bhavnagar, Anand and Heavy rains may occur in Bharuch.

In the forecast from today to July 22 by the Meteorological Center of Ahmedabad, the Meteorological Center said that light to moderate rains may occur in most parts of the state from July 16 to 22.

Meteorological Center Ahmedabad forecast from today till 22 July

Weather Center, Ahmedabad today forecast, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Diu, Panchmahal, Dahod, Mahisagar, Anand, Kheda, Jamnagar, Devbhumi Dwarka, Porbandar, Rajkot, Morbi, Ahmedabad, Mehsana Banaskantha, Botad, Surendranagar, Junagadh, Gandhinagar And some places of Aravalli have predicted light to moderate rain with probability ranging from 26% to 50%.

Apart from this, light to moderate rain is forecast today at many places of Valsad, Navsari, Vadodara, Dadra Nagar Haveli, Chotaudepur, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi and Dang districts with probability ranging from 51% to 75%.

So tomorrow on the 17th there is going to be a slight decrease in the rainfall areas in the state. According to the weather forecast of the Meteorological Centre, Ahmedabad on the 17th, there may be rain in scattered areas of Anand, Kheda, Aravalli, Dahod, Ahmedabad, Panchmahal and Mahisagar.

Also, tomorrow Bhavnagar, Morbi, Surendranagar, Junagadh, Gir Somnath, Porbandar, Jamnagar, Devbhoomi Dwarka, Diu, Amreli, Botad, Rajkot, Vadodara, Chotaudepur, Bharuch, Narmada, Surat, Dang, Navsari, Dadra Nagar Haveli, Daman, Rain is predicted at some places of Valsad, Navsari and Tapi. The probability of which is calculated from 26% to 50%.

According to Ahmedabad Meteorological Center’s forecast on 18th, some areas of Rajkot, Amreli, Gir Somnath, Diu, Porbandar, Jamnagar, Devbhumi Dwarka, Junagadh, Bhavnagar, Amreli, Surendranagar, Kutch and Morbi may receive rain with a chance of 26% to 50%. .

Apart from this on 18th Mahisagar, Aravalli, Dadra Nagar Haveli, Kheda, Daman, Surat, Gandhinagar, Ahmedabad, Chotaudepur, Patan, Mehsana, Junagadh, Surendranagar, Bhavnagar, Sabarkantha, Devbhumi Dwarka, Valsad, Dang, Vadodara, Panchmahal, Narmada, Navsari. , Rajkot, Tapi, Anand, Gir Somnath, Jamnagar, Porbandar, Amreli, Morbi, Kutch, Dahod, Diu and Banaskantha are predicted by the Meteorological Centre. The probability of which should be calculated from 51% to 75%.

On 19th Daman, Surat, Gandhinagar, Ahmedabad, Mahisagar, Aravalli, Patan, Mehsana, Junagadh, Dadra Nagar Haveli, Kheda, Chotaudepur, Sabarkantha, Devbhumi Dwarka, Surendranagar, Anand, Gir Somnath, Amreli, Morbi, Kutch, Dahod, Jamnagar, Bhavnagar, Valsad, Dang, Vadodara, Banaskantha, Narmada, Navsari, Rajkot, Tapi, Porbandar, Diu and Panchmahal are likely to receive rain with a probability of 76% to 100% as predicted by Gujarat Local Meteorological Centre, Ahmedabad.

Ahmedabad city weather forecast for July 20 Surendranagar, Ahmedabad, Junagadh, Bhavnagar, Chotaudepur, Aravalli, Tapi, Patan, Banaskantha, Kheda, Mahisagar, Dadra Nagar Haveli, Daman, Surat, Anand, Dang, Panchmahal, Narmada, Dahod, Sabarkantha, Valsad , Gandhinagar, Mehsana, Gir Somnath, Devbhumi Dwarka, Navsari, Vadodara, Diu, Porbandar, Rajkot, Kutch, Amreli, Morbi and Jamnagar with a probability of rain of 76% to 100%.

On July 21 Chhotaudepur, Surendranagar, Ahmedabad, Aravalli, Tapi, Junagadh, Bhavnagar, Patan, Kheda, Mahisagar, Banaskantha, Dadra Nagar Haveli, Surat, Anand, Dang, Panchmahal, Daman, Narmada, Dahod, Valsad, Gandhinagar, Mehsana, Sabarkantha , Gir Somnath, Navsari, Vadodara, Diu, Devbhumi Dwarka, Porbandar, Morbi, Jamnagar, Kutch, Amreli and Rajkot are forecasted by the Meteorological Centre. The probability of which should be calculated from 51% to 75%.

Apart from this on 22nd Bhavnagar, Daman, Surat, Gandhinagar, Aravalli, Patan, Mehsana, Junagadh, Dadra Nagar Haveli, Sabarkantha, Devbhumi Dwarka, Surendranagar, Kheda, Chotaudepur, Anand, Gir Somnath, Ahmedabad, Mahisagar, Jamnagar, Valsad, Dang, Amreli, Morbi, Dahod, Vadodara, Banaskantha, Navsari, Rajkot, Panchmahal, Tapi, Porbandar, Diu and Narmada are likely to receive rain with a probability of 26% to 50% as predicted by Gujarat Local Meteorological Centre, Ahmedabad.

1 thought on “વરસાદનો નવો રાઉન્ડ/ આવતી કાલથી ભુક્કા કાઢશે, ગુજરાતના આ વિસ્તારો થશે પાણીથી તરબોળ – New round of rains”

Leave a comment