હવામાન વિભાગનું આગામી 7 દિવસનું પુર્વાનુમાન; જાણો ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં પડશે વરસાદ? Meteorological department forecast

હવામાન વિભાગનું આગામી 7 દિવસનું પુર્વાનુમાન; જાણો ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં પડશે વરસાદ? Meteorological department forecast

અમદાવાદના હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા આજથી 20 જુલાઈ સુધીની આગાહી કરવામાં આવી છે તેમાં હવામાન કેન્દ્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, 14થી 20  જુલાઈ દરમિયાન રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી લઈને મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 14 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજની એટલે કે 14 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, કચ્છ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, જુનાગઢ, બોટાદ, રાજકોટ, પોરબંદર, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, નવસારી, વલસાડ, પાટણ, બનાસકાંઠા, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, દમણ, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, તાપી, ડાંગ, મહીસાગર, નર્મદા, સુરત, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ, અને દાદરા નગર હવેલીના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 15 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આવતીકાલની 15 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ અને દાહોદના છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે.

આ પણ વાંચો: હવામાન વિભાગની આજથી 17 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? Meteorological department’s forecast

આ સિવાય, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા,  સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, દીવ, દમણ, વલસાડ અને દાદરા નગર હવેલીના છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 16 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 16 તારીખની આગાહી પ્રમાણે, પંચમહાલ, આણંદ, અમદાવાદ, ખેડા, અને દાહોદના છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 25% સુધીની રહેશે.

તેમજ જુનાગઢ, વડોદરા, ભાવનગર, અમરેલી, દીવ, દમણ, ગીર સોમનાથ, છોટાઉદેપુર, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ અને દાદરા નગર હવેલીના છુટા છવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 17 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 17 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, તાપી, ડાંગ, પંચમહાલ, આણંદ, અમદાવાદ, ભાવનગર, અમરેલી, દીવ, દમણ, ખેડા, જુનાગઢ, વડોદરા, ગીર સોમનાથ, છોટાઉદેપુર, નવસારી, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, પોરબંદર, બોટાદ, રાજકોટ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહિસાગર, સુરેન્દ્રનગર, વલસાડ અને દાદરા નગર હવેલીના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 18 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 18 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર પોરબંદર, જુનાગઢ, અમરેલી, દીવ અને ગીર સોમનાથના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 26% થી 50% સુધીની રહેશે.

આ પણ વાંચો: હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની આજથી 19 જુલાઈ સુધીની આગાહી, જાણો ક્યાં, કેવો વરસાદ પડશે? Ahmedabad Meteorological Center Forecast

તેમજ, છોટાઉદેપુર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, વડોદરા, અમદાવાદ, નર્મદા, પાટણ, વલસાડ, ખેડા, મહીસાગર, મહેસાણા, અરવલ્લી, નવસારી, સુરત, ભરૂચ, ગાંધીનગર, આણંદ, તાપી, ડાંગ, દાદરા નગર હવેલી, પંચમહાલ, દાહોદ અને દમણના ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 51% થી 75% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 19 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 19 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, બોટાદ, રાજકોટ, પોરબંદર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, કચ્છ, પાટણ, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 76% થી 100% સુધીની રહેશે.

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 20 તારીખની આગાહી

હવામાન કેન્દ્ર, અમદાવાદની 20 તારીખની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, પાટણ, બનાસકાંઠા, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, બોટાદ, રાજકોટ, પોરબંદર, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, કચ્છ, મહેસાણા, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, નવસારી, વલસાડ, દીવ, દમણ, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, મહીસાગર, નર્મદા, સુરત, પંચમહાલ, વડોદરા, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, તાપી, ડાંગ અને દાદરા નગર હવેલીના ઘણા બધા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે જેની સંભાવના 76% થી 100% સુધીની રહેશે.

આવી વધારે માહિતી માટે અમારું ફેસબુક પેજ ફોલો કરો.

In the forecast from today to July 20 by the Meteorological Center of Ahmedabad, the Meteorological Center said that light to moderate rains may occur in some areas of the state during July 14 to 20.

14th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

According to weather forecast of Ahmedabad for today i.e. 14th, Kutch, Mehsana, Gandhinagar, Sabarkantha, Devbhumi Dwarka, Bhavnagar, Junagadh, Botad, Rajkot, Porbandar, Jamnagar, Morbi, Surendranagar, Ahmedabad, Navsari, Valsad, Patan, Banaskantha, Amreli , Gir Somnath, Diu, Daman, Anand, Kheda, Aravalli, Chotaudepur, Bharuch, Tapi, Dang, Mahisagar, Narmada, Surat, Panchmahal, Vadodara, Dahod, and Dadra Nagar Haveli have forecast light to moderate rain with a probability of 26 % to 50%.

15th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

As per weather forecast of Ahmedabad for tomorrow on 15th, scattered places of Ahmedabad, Anand, Kheda, Panchmahal and Dahod have predicted light to moderate rain with probability of up to 25%.

Apart from this, isolated places over Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Junagadh, Vadodara, Chotaudepur, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Dang, Navsari, Diu, Daman, Valsad and Dadra Nagar Haveli have forecast light to moderate rain with 26% probability. to 50%.

16th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

As per weather forecast of Ahmedabad on 16th, scattered places of Panchmahal, Anand, Ahmedabad, Kheda, and Dahod have predicted light to moderate rain with probability of up to 25%.

Also, light to moderate rain is predicted at scattered places of Junagadh, Vadodara, Bhavnagar, Amreli, Diu, Daman, Gir Somnath, Chotaudepur, Navsari, Valsad, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Dang and Dadra Nagar Haveli with a probability of 26% to 50 will be up to %.

17th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad, while forecasting on 17th said, Tapi, Dang, Panchmahal, Anand, Ahmedabad, Bhavnagar, Amreli, Diu, Daman, Kheda, Junagadh, Vadodara, Gir Somnath, Chotaudepur, Navsari, Bharuch, Narmada, Surat, Porbandar, Some places of Botad, Rajkot, Gandhinagar, Mehsana, Aravalli, Sabarkantha, Mahisagar, Surendranagar, Valsad and Dadra Nagar Haveli have forecast light to moderate rain with probability ranging from 26% to 50%.

18th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad, while forecasting on 18th, said that some places of Devbhoomi Dwarka, Bhavnagar Porbandar, Junagadh, Amreli, Diu and Gir Somnath have predicted light to moderate rain with probability ranging from 26% to 50%.

Also, Chotaudepur, Banaskantha, Sabarkantha, Vadodara, Ahmedabad, Narmada, Patan, Valsad, Kheda, Mahisagar, Mehsana, Aravalli, Navsari, Surat, Bharuch, Gandhinagar, Anand, Tapi, Dang, Dadra Nagar Haveli, Panchmahal, Dahod and many in Daman. All places have predicted light to moderate rain with a probability of 51% to 75%.

19th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Centre, Ahmedabad said on 19th forecast that Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath, Junagadh, Botad, Rajkot, Porbandar, Jamnagar, Devbhoomi Dwarka, Morbi, Surendranagar, Ahmedabad, Kutch, Patan, Banaskantha, Mehsana, Gandhinagar, Sabarkantha, Anand , Kheda, Aravalli, Mahisagar, Panchmahal, Vadodara, Dahod, Chotaudepur, Bharuch, Narmada, Surat, Tapi, Dang, Navsari, Valsad, Diu, Daman and Dadra Nagar Haveli have predicted light to moderate rain at many places with a probability of 76%. will be up to 100%.

20th forecast of Weather Centre, Ahmedabad

Meteorological Center, Ahmedabad said on the 20th forecast that, Devbhoomi Dwarka, Bhavnagar, Patan, Banaskantha, Amreli, Gir Somnath, Junagadh, Botad, Rajkot, Porbandar, Jamnagar, Morbi, Surendranagar, Ahmedabad, Kutch, Mehsana, Gandhinagar, Sabarkantha, Navsari , Valsad, Diu, Daman, Anand, Kheda, Aravalli, Mahisagar, Narmada, Surat, Panchmahal, Vadodara, Dahod, Chotaudepur, Bharuch, Tapi, Dang and Dadra Nagar Haveli have predicted light to moderate rain with a probability of 76%. will be up to 100%.

1 thought on “હવામાન વિભાગનું આગામી 7 દિવસનું પુર્વાનુમાન; જાણો ક્યાં ક્યાં વિસ્તારમાં પડશે વરસાદ? Meteorological department forecast”

Leave a comment